O nás

Svědkové času je projekt vymyšlen na konci roku 2013 skupinou milovníků dávné historie a historické rekonstrukce, který se postupem času zformoval až do dnešní podoby. Naší vizí je vytvářet pevné umělecké body v krajině, které reflektují střípky našich dějin na místech, kde se naše dějiny vytvářely. Právě úcta k historii České republiky ať už té blízké či dávné je naší hlavní motivací, protože díky pamatování si minulého a poučení se z naší minulosti můžeme vědět, kam jako lidé chceme dojít a čeho si vážit. Stejně tak i strom, který má sílu ve svých kořenech, vydrží i nejsilnější bouře.

Naší další inspirací a motivátorem “že to jde”, jsou zároveň sochy, které již byly postaveny různými skupinami milovníků historie a které stojí po celém území Evropy. Díky jejich vizi a majestátnosti soch se i další generace zastavují na těchto místech, mají větší touhu si tuto reflektovanou minulost zapamatovat (vzdělat se o ní) a při posezení u těchto soch ještě více vstřebávají váhu dějin naší společné Evropy.

V dnešních dnech je projekt Svědkové času plně funkční a pod organizační záštitou České pohanské společnosti, z.s., abychom lépe mohli dosáhnout našich prvních snů. Pokud byste i vy nám chtěli pomoci ať už fyzickou silou, materiálem, finančně, nebo jakoukoliv jinou podporou, určitě nás neváhejte kontaktovat.

 

O organizátorech

Kateřina Štolcpartová (Katien), Výtvarnice a scénografka

org_katkaProfesní fascinace, orientace a dezorientace: maska a loutka, kostým, divadelní prostor a světlo, kresba, malba, plakát, dřevořezba, krajina a její historický náboj.

Životní názor: Je nutné opět putovat krajinou a hledat ve vnějšku své vnitřní Já – poznat sám sebe skrz krajinu našich kořenů. Poznáváním této vlastní pravěké minulosti, myšlení předků, jejich sounáležitosti a splynutí s přírodou, matkou zemí a kosmem, rituálnosti každodenního života, uctívání každičkého prvku v přírodě jako nedílné součásti celku … můžeme znovuobjevit studnu vlastní sakrality, pohřbené v civilizačním bahně, otupujícím naší smyslovost. A toto poznání je zásadní, předurčuje totiž i naši budoucnost a to, jak se budeme chovat sami k sobě a životnímu prostředí.

 

Miroslav Dobrý (Mejra), původním povoláním geolog

org_mejraNárod, který dal naší zemi jméno, si zaslouží mít v krajině, kterou po staletí obýval, i hmatatelnou připomínku své minulosti. My tuto minulost oživujeme a tím v sobě samých prohlubujeme lásku k přírodě a ke své vlastní minulosti. Účastnit se na tomto projektu, který s velkou pravděpodobností v krajině setrvá déle, než my na tomto světě, považuji za nesmírnou prestiž.

 

 

 

 

Filip Kubín (Airis), IT manager

org_filipNaše rodná krajina, její lesy, louky a háje jsou moc drahé na to, abychom si jich přestali vážit a stejně tak je to i s naší dávnou historií. Historie je našimi kořeny, spojením s předky a čím hlubší je, tím může být větší oporou, abychom my mohli být zase o něco ctnostnějšími. Jsem zastánce, že jen strom, který má pevné a hluboké kořeny, může rozvíjet své větve vysoko do výšky. Pokud by tomu tak nebylo, první větší bouře života by ho vyvrátila v základu.

Proto děkuji ostatním organizátorům Svědků času, že do toho jdou, a stejně tak děkuji všem lidem a organizacím, kterým se tento nápad líbí a rozhodli se ho podpořit.

 

 

Veronika Štěpánová (Vermarka), finanční ředitelka neziskové organizace

org_veronikaProjekt Svědkové času vnímám jako jednu z dalších možných cest, jak se napojit na naše kořeny a předky, kteří tu žili před námi a utvořili svět takovým jaký je. Na základech, které vybudovali, stavíme dál my. Předkové, živí či zesnulí, jsou pro nás obrovským zdrojem poznání, inspirace a vedení stejně tak jako bohové, kterým budou věnovány naše sochy.

Moc děkuji všem, kteří se rozhodli náš projekt podpořit.